Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΚΚΙΝΗΣΗ!ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΥΤΑΡΧΗ

Αγαπητοί αγωνιζόμενοι, αυτή η σύντομη ενημέρωση έχει σκοπό να σας ενημερώσει όσο καλύτερα, ώστε να έχετε όλοι ίσες πιθανότητες διάκρισης. Παρακαλώ αφιερώστε 5 λεπτά και διαβάστε προσεκτικά.

•   Μην ξεχνάτε ότι τρέχετε σε αγώνα regularity σε δημόσιους ανοιχτούς δρόμους!
•   Να σέβεστε τον ΚΟΚ, τους άλλους συμμετέχοντες και τους άλλους οδηγούς.
•   Στις ανασυγκροτήσεις & επανεκκινήσεις να τηρείτε τη σειρά σας, να σέβεστε τους άλλουςσυμμετέχοντες, να μην εμποδίζετε άλλους οδηγούς και να μην κλείνετε τους δρόμους.
•   Το 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑ∆Α είναι αγώνας regularity, αντοχής, τακτικής & ακριβείας. Για να διακριθείτε πρέπει πρώτα να τερματίσετε! Μην ρισκάρετε ατύχημα που θα φέρει σε κίνδυνο τη σωματική σας
ακεραιότητα και ζημιές στο αυτοκίνητο σας.
•   Στις ανασυγκροτήσεις θα υπάρχει αρκετός χρόνος ξεκούρασης. Μην καταναλώνετε οινοπνευματώδη ποτά κατά τη διάρκεια του αγώνα ή των ανασυγκροτήσεων!
•   Οι ζητούμενες Μέσες Ωριαίες Ταχύτητα είναι πάντα κατώτερες των 50 χλμ/ώρα και υπάρχουν 2 χιλιόμετρα καλής ποιότητας χωματόδρομου τύπου «πούδρα», τα οποία αναγράφονται στο Road
Book και η διέλευση τους έχει υπολογιστεί με ΜΩΤ 15 χλμ.
•   Το Road Book έχει γραφτεί με μεγάλη ακρίβεια, ενδέχεται όμως να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στις αποστάσεις, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν την ορθότητα της διαδρομής.
•   ∆ιαβάστε καλά τον κανονισμό για να γνωρίζετε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σας.
•   Κατά την άφιξη σε κάθε Ε∆Α θα έχετε περίπου 1 λεπτό χρόνο για να εκκινήσετε. Βάσει κανονισμού σε έκτακτη ανάγκη έχετε δικαίωμα 1 λεπτού παράτασης, αλλιώς μετά θα υπάρξει ποινή 10ΒΠ ανά λεπτό καθυστέρησης. Αν δεν είστε έτοιμοι, τότε βγείτε εκτός σειράς, αλλιώς θα σας επιβληθεί ποινή.
•   ∆ιαβάστε καλά τις εκφωνήσεις γιατί οι Ε∆Α διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο εκτέλεσης. Όλοι οι ιδανικοί χρόνοι είναι επιτεύξιμοι, εφόσον δεν κάνετε λάθη.
•   Μην ξεχνάτε ότι στους επαρχιακούς δρόμους και στις Ε∆Α μπορεί να συναντήσετε οικόσιτα ή άγρια ζώα και ο κίνδυνος σύγκρουσης είναι μεγάλος.
•   Οι χρονομέτρες θα χρονομετρούν μόνο συγκεκριμένα σημεία, δεν έχουν συνολική άποψη για τις Ε∆Α, οπότε δεν έχει νόημα να τους κάνετε ερωτήσεις, γιατί δεν γνωρίζουν να σας απαντήσουν.
•   Οι ενδιάμεσοι και οι τελικοί χρονομέτρες έχουν εντολή να «χτυπούν» τα χρονόμετρα μόλις περάσει ο μπροστινός προφυλακτήρας του οχήματος σας τη γραμμή της εκκίνησης ή του τερματισμού.
•   Το αναγραφόμενο μήκος της Ε∆Α μπορεί να διαφέρει συν-πλην 50 μέτρα περίπου από το πραγματικό, αυτή η διαφορά όμως έχει ληφθεί υπ’ όψιν και οι ιδανικοί χρόνοι δεν ξεπερνούν ποτέ την ανώτατη ΜΩΤ των 50 χλμ/ώρα.
•   Η έλλειψη λευκής γραμμής στον τερματισμό δεν επιφέρει ακύρωση της Ε∆Α (πχ σε περίπτωση βρεγμένου οδοστρώματος). Σε τέτοια περίπτωση θα υπάρχει κορίνα ή θα ισχύει η κάθετη νοητή ευθεία στο δρόμο από τον χρονομέτρη.
•   Απαγορεύεται η ακινητοποίηση του οχήματος μέσα στην Ειδική Ζώνη πριν από το τέλος της εκάστοτε Ε∆Α. Η Ειδική Ζώνη θα εκτείνεται από 50Μ έως 500Μ πριν το τέλος της Ε∆Α και θα οριοθετείται από σχετική ΚΟΡΙΝΑ (ή/και σημαία). Το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται κατά την διέλευση από τον τελικό χρονομέτρη αλλιώς θα επιβάλλονται 10 ΒΠ.
•   Στις Ε∆Α που είναι συνεχόμενες πραγματοποιείτε απλή διέλευση από τον ενδιάμεσο χρονομέτρη, ο οποίος δεν σας δίνει νέα εκκίνηση. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προειδοποίηση και εξηγήσεις να συγχωνεύσει τέτοιες Ε∆Α και να αθροίσει τους ιδανικούς χρόνους σε έναν, όπως επίσης να ακυρώσει μέρη τέτοιων Ε∆Α.
•   Οι πινακίδες που σηματοδοτούν την Αρχή της Ε∆Α βρίσκονται λίγα μέτρα πριν τον Αφέτη Χρονομέτρη.
•   Οι πινακίδες της ενδιάμεσης θέσης της Ε∆Α θα βρίσκονται ακριβώς στον Ενδιάμεσο Χρονομέτρη.
•   Οι πινακίδες του Τέλους της Ε∆Α θα βρίσκονται λίγα μέτρα μετά τον Τελικό Χρονομέτρη.
•   Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6944351533 και 6981115842.
•   Στον ΣΕΧ «Καλάβρυτα» έχει προβλεφθεί πλήρες μενού με ποτά στα 15€/άτομο στην Ταβέρνα το «ΣΤΕΚΙ».
•   Στον νυχτερινό ΣΕΧ «Ιτέα» θα υπάρχει ανοιχτό βενζινάδικο Shell για τους αγωνιζόμενους, το οποίο αναγράφεται στο road book.

Η οργανωτική επιτροπή και εγώ σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση, ασφαλή τερματισμό και καλή επιτυχία. 


Ηλίας Μανιάτης.

 *Road book, Συμμετοχές, Πρόγραμμα, Κανονισμός: www.sisa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου