Αγώνες/ Εκδηλώσεις

ΙΟΥΛΙΟΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΚΑΡΑΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 9-10/07
Η Ελληνική Λέσχη Κλασσικού Αυτοκινήτου ανακοινώνει την καλοκαιρινή εκδήλωση
"Πανελλήνια Συνάντηση Σκαραβαίων και Κλασσικών Οχημάτων" η οποια 8α γίνει το δεύτερο σαββατοκύριακο του Ιουλίου 09-10/07/2011
Περισσότερες λεπτομέρειες προσεχώς.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
(περασμένου μήνα)