Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΚΑΡΤ (ΟΜΑΕ)!

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, ο υφυπουργός Αθλητισμού Ι. Ιωαννίδης, υπέγραψε την "ειδική" αναγνώριση της Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Αυτοκινήτου/ Καρτ, με τον τίτλο ΟΜΑΕ και με 24 αθλητικά σωματεία- μέλη. Την Τρίτη 2/4 , συνεδριάζει η ΕΘΕΠΑ της ΟΜΑΕ και εντός της εβδομάδος αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την έναρξη των αγώνων. Το πλήρες κείμενο της απόφασης της "ειδικής" αναγνώρισης της ομοσπονδίας παρατίθεται στην συνέχεια (διευκρινίζουμε ότι το "ειδική αναγνώριση" αφορά την ιδιαιτερότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, για τον οποίον δεν έχει πρόβλεψη- προς το παρόν- ο ισχύων αθλητικός νόμος. Επίσης παρατηρούμε, ότι "εξαφανίστηκε" η ΕΛΟΑΑΜ, της οποίας τα -ελάχιστα- σωματεία προφανώς ενσωματώθηκαν στην ΟΜΑΕ).Μαρούσι 29/ 03 / 2013
Aρ.πρωτ.: 7270

ΘΕΜΑ : Παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στην Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδος - Ο.Μ.Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 52 “Σύσταση Γενικών Γραµµατειών” του κώδικα νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/05 (ΦΕΚ 98/Α΄).

β) Το Π.Δ. 85 /21-06-2012(ΦΕΚ141΄/Α)«΄Ιδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.».

γ) Το Π.Δ.86/21-06-2012(ΦΕΚ141΄/Α) «Διορισµός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Του άρθρου 28 του Ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ. 4 και 5 που ενοποιήθηκαν του άρθρου 73 του Ν. 3057/2002 και η παρ. 6 αναριθµήθηκε σε παρ. 5 µε το άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3057/2002 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.2725/1999, Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις».

ε) Της παρ. 8 του άρθρου134 του Ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθµ. 76056/H/2012 (ΦΕΚ2091/Β) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Ιωάννη Ιωαννίδη

3. Την αίτηση µε αριθµ.πρωτ. 1146/2.12.2009 του γραφείου του Γ.Γ.Α. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ (ΕΛ.Ο.Α.Α.Μ) και την αίτηση µε αριθµ. πρωτ. 6099/14.03.2012 της Κ.Υ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.), που υποβλήθηκαν στη Γ.Γ.Α. µε τα συνηµµένα σε αυτές δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στην Οµοσπονδία µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ο.Μ.Α.Ε.», µε έδρα την Αθήνα Αττικής και µε αριθµό µητρώου ΦΡ51 για τα αθλήµατα του ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΦΟΡΜΟΥΛΑ – ΚΑΡΤ) και µε ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΒ90),

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ (ΦΚ66),

3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΦΕ59),

4. ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΥ35),

5. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΥ01),

6. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΦΜ17),

7. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΟΦΑΑ (ΦΜ18),

8. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΦΜ21),

9. ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΦΜ19),

10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α.Λ.Μ.Α. (ΦΞ45),

11. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΜ22),

12. ΛΕΣΧΗ ΝΤΡΑΓΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΦΨ22),

13. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΜ35),

14. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΦΜ34),

15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ (ΦΜ23),

16. ΥΠΕΡΙΩΝ (ΦΜ27),

17. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΜ26),

18. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΜ50),

19. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΦΠ35),

20. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΡ43),

21. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΡ44),

22. ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΦΡ45),

23. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΦΡ46),

24. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΦΡ47)

Η εποπτεία της Οµοσπονδίας ανατίθεται στο Τµήµα Λοιπών Αθληµάτων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ


Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

ΟΡΚΑ: ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ 14ο ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΡΑΛΛΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Το "14ο Αθηναϊκό Ράλλυ" που είναι προγραμματισμένο για την 31η Μαρτίου, αναβάλλεται για λόγους τεχνικούς (έργα επί της διαδρομής) και θα διεξαχθεί την Κυριακή 26η Μαΐου 2013.

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΣΦΙΠΟΠ: 6ος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, 7/4/2013 (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

  Με τον καθιερωμένο 6ο Ολυμπιακό Αγώνα ξεκινούν οι αγωνιστικές εκδηλώσεις του ΣΦΙΠΟΠ για το έτος 2013. Ακολουθώντας τα οικονομικά δεδομένα των ημερών ,ο αγώνας έχει χαρακτήρα ‘’Mini Rally’’ , ενώ έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από την οργάνωση , ώστε το παράβολο συμμετοχής να είναι χαμηλό , χωρίς όμως ο αγώνας να θεωρηθεί ‘’ελλιπής’’.   Τα πληρώματα θα ξεκινήσουν πρωί Κυριακής από το χωριό Χανάκια (δημ. διαμέρισμα Ιάρδανου) , και αφού εκτελέσουν μια διαδρομή περίπου 45 χλμ με ειδικές διαδρομές ακριβείας θα καταλήξουν στην Κεντρική Πλατεία Πύργου όπου και θα γίνει και η απονομή καθώς και μια μικρή δεξίωση για τους αγωνιζόμενους.   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κλασσικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κατασκευής έως το 1984. 
  Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε παράβολο 40€ για τα αυτοκίνητα και 30€ για τις μοτοσικλέτες και καλύπτει: 
Τα έξοδα που αναλογούν στο σύνολο της οργάνωσης
Ασφάλιση οχημάτων προς τρίτους κατά την διάρκεια του Ράλλυ
Μπουφέ Απονομής
Αναμνηστικά του Ράλλυ (Έπαθλα – Κύπελλα)
Υλικό αγώνος (Πινακίδες – Νούμερα – Road Book κ.λ.π.)
  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην “6ο Ολυμπιακό Αγώνα” οφείλουν να καταθέσουν την Αίτηση Συμμετοχής ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ το βράδυ της Τετάρτης 3 Απριλίου 2013 στα τηλέφωνα 6973404707 (Σπύρος Αποστολόπουλος) και 6947208544 (Πάνος Φωτόπουλος), ή με fax 2621026086 αφού κατατεθεί το ποσό της συμμετοχής στον λογαριασμό του Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π. στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 5508-022452-578 και αποσταλεί με fax το καταθετήριο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Τετάρτη 27 Μαρτίου, 18:00 Έναρξη εγγραφών στα γραφεία του ΣΦΙΠΟΠ

Τετάρτη 3 Απριλίου: ώρα 21:00 Λήξη εγγραφών στα γραφεία του ΣΦΙΠΟΠ

Κυριακή 7 Απριλίου, 09:30 Συγκέντρωση οχημάτων – Πλατεία Χανακίων

10:00: Τεχνικός έλεγχος οχημάτων – Παραλαβή Υλικού

11:00 Εκκίνηση πρώτου αυτοκινήτου

12:30 Τερματισμός πρώτου αυτοκινήτου

Κεντρική Πλατεία Πύργου

13:30 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

Δεξίωση προς τιμήν των αγωνιζομένων

14:00 Απονομή επάθλων στους νικητές
  Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους στηρίζουν την προσπάθεια ανάδειξης των ιστορικών οχημάτων στην περιοχή μας με την ουσιαστική συνδρομή τους και την οικονομική βοήθεια που μας προσφέρουν. 
  Καλούμε όλους τους Φίλους και Θαυμαστές αλλά και το υπόλοιπο κοινό να γνωρίσει την προσπάθεια μας και να απολαύσει μια διαφορετική μορφή αγώνων.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Σ.Ο.Α.ΙΣΤ.Α., ΣΑΒΒΑΤΟ 30/3/2013, ΠΙΣΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ


  Ο ΣΟΑΙΣΤΑ καλεί μέλη και φίλους στη κοπή της πίτας του που θα γίνει το Σάββατο 30-03-2013 και ώρα 12:00 στη πίστα των Μεγάρων.
  Θα ακολουθήσει βράβευση αγωνιζομένων sporting και regularity που διακρίθηκαν για τις συμμετοχές, επιδόσεις και το ήθος που επέδειξαν το 2012.
  Παράλληλα θα έχουμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε τα ιστορικά μας αυτοκίνητα στη πίστα (οργάνωση και τιμοκατάλογος Hellenic Track Days) σε ειδικά sections για κλασσικά ή αγωνιστικά ιστορικά.

Το ΔΣ του ΣΟΑΙΣΤΑ  

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΦΙΛΠΑ-ΣΙΣΑ: 4ο CLASSIC RALLY OF GREECE, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 13-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


  
  Η ΦΙΛΠΑ και ο ΣΙΣΑ σας προσκαλούν στο «4ο Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας», την ετήσια συνδιοργάνωση που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Εκδηλώσεων της FIVA. Στον φετινό αγώνα θα συμμετέχουν έως 60 ιστορικά αυτοκίνητα που θα αγωνιστούν σε θρυλικές «απλές» & «ειδικές» διαδρομές που θα διασχίσουν την Αττική, Κορινθία, Αργολίδα και την Αρκαδία.   Την Παρασκευή 12/4 θα διεξαχθεί ο Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος. 
  Το Σάββατο 13/4 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση του 1ου αγωνιστικού σκέλους. Τα αυτοκίνητα θα κινηθούν σε διαδρομές που θα εναλλάσσονται σε παράκτιους & ορεινούς δρόμους και θα αναμετρηθούν σε απαιτητικές ειδικές διαδρομές. Το 1ο σκέλος θα περάσει από Μελετάκι, Σχίνο & Λουτράκι. Μετά θα συνεχίσει για Σουληνάρι, Νεμέα, Γαλατά, Ψάρι, Καλιανούς, Στυμφαλία, Λεβίδι, Μαίναλο και θα τερματίσει στην Βυτίνα, όπου θα γίνει και η μεγάλη ανασυγκρότηση της ημέρας. Απο εκεί θα φύγουν για Δούκα Βρύση, Γυμνό, Μυκήνες και Ναύπλιο, όπου θα θα γίνει ο τερματισμός της 1ης μέρας. 
  Την Κυριακή 14/4 το πρωί τα πληρώματα θα επανεκκινήσουν προς Αστρος, Αγ.Ανδρέα, Καστάνιτσα & Αγ. Πέτρο. Μετά από σύντομη ανασυγκρότηση θα συνεχίσουν για Βαμβακού, Καρυές, Βούρβουρα και θα κατευθυνθούν τον κλασσικό Αχλαδόκαμπο. Με την συμπλήρωση 650 περίπου αγωνιστικών χιλιομέτρων και την εκτέλεση περίπου 15 ειδικών διαδρομών ακριβείας ο αγώνας θα τερματίσει στο Άργος. 
  Τη Τετάρτη 17/4 και ώρα 20:00 θα γίνει η δεξίωση απονομής των επάθλων στα εντευκτήρια της ΦΙΛΠΑ στην οδό Κυβέλης 6 Γέρακας. 
  Για πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από την γραμματεία και τις ιστοσελίδες των δύο συλλόγων www.philpa.gr και www.sisa.gr.ΣΒΟΑ: ΑΝΑΒΟΛΗ TRACK DAY (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

  Το Δ.Σ του Σ.Β.Ο.Α κατόπιν των τελευταίων εξελίξεων στο πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την επερχόμενη δημιουργία Ομοσπονδίας Αυτοκίνητου και Καρτ, αλλά και τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο των αγώνων αυτοκινήτου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση του σπορ, ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την εκδήλωσή του στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων που ήταν προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου 2013.
  Ελπίζοντας για τη κατανόησή σας, αναμείνατε για τη νέα μας πρόσκληση.

Το Δ.Σ του Σ.Β.Ο.Α

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

ΤΟ VW 1200, ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 20ο ΓΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Το VW 1200 του Α. Στριγγάρη, που με συνοδηγό τον Γ. Βελισσάριο ήρθε πρώτο Γενικής και κατηγορίας στον 20ο Γύρο Αττικής, σε φωτογραφία αρχείου (από το 24 Ώρες Ελλάδα του 2010, επίσης του Σ.Ι.Σ.Α.).

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΚΑΡΤ

  Στο προηγούμενο σημείωμά μας, αναφέραμε ότι στις 20/3 είχαμε τηλεφωνική ενημέρωση από υπεύθυνο άτομο για την έγκριση της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου/Καρτ, για την οποία είχε υποβληθεί κοινή αίτηση (φάκελος) στη Γ.Γ.Α. από την ΟΜΑΕ και την ΕΛΟΑΑΜ. Παρ' ότι η είδηση αυτή έχει μεταδοθεί από διάφορα μέσα, οι Ομοσπονδίες δεν έχουν ακόμα εκδώσει κάποια επίσημη ανακοίνωση, ούτε και δήλωση, εκτός από ένα εσωτερικό μήνυμα (προς τις Λέσχες-μέλη τους) που διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα βαίνουν καλώς. 
  Προφανώς δεν επιθυμούμε να δημοσιεύουμε ειδήσεις και νέα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί 100%, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η ΕΓΚΡΙΣΗ του φακέλου και η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της Ομοσπονδίας, καθώς και (κυρίως!) η ένταξή της στο ΙΣΧΥΟΝ πλαίσιο του αθλητικού νόμου, είναι πράγματα διαφορετικά, άλλα από αυτά εφικτά, και άλλα ασύμβατα προς στιγμήν! Συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε στο προηγούμενο σημείωμα, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την ένταξη μιάς Ομοσπονδίας ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ αθλητισμού, σε έναν αθλητικό νόμο ο οποίος δεν έχει την παραμικρή πρόβλεψη για αυτό, παρά μόνο για τα γνωστά μας αθλήματα, δηλαδή από στίβο μέχρι ποδόσφαιρο. Είναι προφανές λοιπόν ότι στο άμεσο μέλλον θα χρειαστεί μία τροπολογία που θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή και βεβαίως να ψηφιστεί από τον αρμόδιο υπουργό (ο οποίος είναι ο υπουργός πολιτισμού).  Αυτό το "σχέδιο νόμου" απαιτεί φυσικά προεργασία και συζήτηση πριν ολοκληρωθεί. Σήμερα όμως, αυτό που ενδιαφέρει άμεσα είναι η αναγνώριση της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου/Καρτ από το κράτος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο αθλητικός νόμος για την διαδικασία της αναγνώρισης (δηλαδή, ότι κάθε άθλημα μπορεί να έχει μία μόνο Ομοσπονδία, η οποία να δραστηριοποιείται εντός της χώρας). Ας μην ξεχνάμε ότι έτσι ακριβώς διοργάνωσε η ΕΛΟΑΑΜ αγώνες καρτ το 2012. Το ίδιο λοιπόν επιδιώκει σε πρώτη φάση η ενιαία ΟΜΑΕ/ΕΛΟΑΑΜ: Να μπορεί να εκδίδει δελτία αθλητών και να αδειοδοτεί αγώνες εντός Ελλάδος. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο (προς το παρόν). Προφανώς, ακόμα και αν οι Λέσχες-μέλη των Ομοσπονδιών είναι όσες ορίζει ο νόμος, θα πρέπει στο καταστατικό τους να αναφέρουν σαφώς ότι είναι αθλητικά σωματεία με κύριο σκοπό να εγγράφουν ως μέλη αθλητές, και όχι (μόνο) να διοργανώνουν αγώνες. Επίσης, ο αθλητικός νόμος δεν αναφέρει πουθενά ότι οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν συμμετοχή για να αγωνίζονται! Φυσικά, είναι αστείος όποιος επιχειρεί να συγκρίνει τον στίβο με τις αναβάσεις π.χ., πρώτα-πρώτα γιατί δεν συγκρίνονται ούτε τα έξοδα διοργάνωσης ούτε και το κόστος ασφάλισης. Οι αγώνες λοιπόν που θα προκηρύξει η Ομοσπονδία και θα διοργανώσουν οι Λέσχες της θα είναι ακριβώς όπως τους γνωρίζαμε (ελπίζουμε βελτιωμένοι και με πιό δημοκρατική διοίκηση). Τα άρθρα του αθλητικού νόμου, επαναλαμβάνουμε, δεν μας απασχολούν αυτή τη στιγμή, απλά ενδιαφέρει μόνο η αναγνώριση μίας και μόνης Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου/Καρτ, για να παρακαμφθεί -όπως έχουμε κουραστεί να λέμε και να ακούμε 30 χρόνια τώρα- το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ. που δίνει το δικαίωμα αδειοδότησης αγώνων αυτοκινήτου αποκλειστικά στην ΕΛΠΑ. 
  Για να μην πηγαίνουμε μακριά, ας δούμε το παράδειγμα της μοτοσυκλέττας, που εδώ και χρόνια λειτουργεί ανεξάρτητα από την ΕΛΠΑ, με τον ίδιο φυσικά, αθλητικό νόμο: Απλώς η ΜΟΤΟΕ (η οποία ήταν μια μοτοσυκλεττιστική Ομοσπονδία με διάφορες Λέσχες ως μέλη), υποχρεώθηκε να ιδρύσει και την ΑΜΟΤΟΕ (δηλαδή Αθλητική Μοτοσυκλεττιστική Ομοσπονδία Ελλάδος) με μέλη Αθλητικά Σωματεία, και όχι, για παράδειγμα, την "Λέσχη Φίλων Moto Guzzi" κτλ.
  Περιμένουμε λοιπόν, όπως και όλος ο κόσμος του αυτοκινήτου (αν και σίγουρα δεν είναι το Νο 1 πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας αυτή την εποχή), την επίσημη ανακοίνωση της ΟΜΑΕ/ΕΛΟΑΑΜ, μαζί με την ευχή και την ελπίδα να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση στο μέλλον.  

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α.
   Ο φάκελλος για υπαγωγή της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος που είχαν καταθέσει από κοινού η ΟΜΑΕ και η ΕΛΟΑΑΜ στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγκρίθηκε και υπεγράφη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γ. Ιωαννίδη. Αυτό σημαίνει ότι η Ομοσπονδία Αγωνιστικού Αυτοκινήτου/Κάρτ έχει πλέον αναγνωριστεί από το Ελληνικό κράτος σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο. Έτσι, η επίσημα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία αποκτά τις εξής δύο (βασικές) δυνατότητες:
1)      Μπορεί να εκδίδει «δελτία αθλητών», δηλαδή αγωνιστικές άδειες/λισάνς για αγωνιζομένους που θα συμμετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτου και καρτ εντός της Ελληνικής επικράτειας.
2)      Η ομοσπονδία μπορεί να εγκρίνει αγώνες που διοργανώνουν οι Λέσχες-μέλη της και να παίρνει άδεια τέλεσης γι' αυτούς από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «καταργώντας» έτσι το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το οποίο έδινε αυτό το δικαίωμα αποκλειστικά στην ΕΛΠΑ.
   Προσοχή: Η εκπροσώπηση της FIA στη χώρα μας παραμένει στην ΕΛΠΑ, και αυτό σημαίνει  ότι για διεθνείς αγώνες (π.χ. Ιστορικό και WRC Ακρόπολις) καθώς και για Έλληνες αγωνιζομένους που θέλουν διεθνή λισάνς για να τρέξουν σε αγώνες εκτός Ελλάδος, υπεύθυνη παραμένει η ΕΛΠΑ. Φυσικά, και όπως γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου, η εκπρόσωπος της FIA (ΕΛΠΑ) μπορεί να συνεργαστεί άριστα με την Ομοσπονδία (ΟΜΑΕ/ΕΛΟΑΑΜ), μια και η Ομοσπονδία πλέον θα είναι υπεύθυνη τόσο οικονομικά όσο και οργανωτικά για όλα τα Ελληνικά Πρωταθλήματα και αγώνες. Αν δηλαδή η ΕΛΠΑ δεν εκχωρήσει αυτοβούλως (όπως έχει το δικαίωμα) την εκπροσώπηση της FIA στην Ομοσπονδία και επιμείνει να την διατηρήσει, τότε απλώς θα εκδίδει διεθνείς λισάνς για όσους θέλουν να τρέξουν στο εξωτερικό, ενώ οι συμμετέχοντες στο ΙΡΑ και στο WRC Ακρόπολις, που θα έχουν ήδη «δελτίο αθλητή» της Ομοσπονδίας, θα μπορούν να εκδώσουν «διεθνή λισάνς ημέρας» από την ΕΛΠΑ μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα.
  Αυτά τα γράφουμε για να δείξουμε ότι υπάρχουν λύσεις για όλα. Τώρα λοιπόν που εγκρίθηκε η Ομοσπονδία, θα πρέπει να βρεθεί λύση (οικονομική) και για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του 2013, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι αγώνες και να ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες αυτών που έχουν αναβληθεί. Πιστεύουμε, ότι τώρα θα είναι πιο εύκολο το να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα, τόσο από τις Λέσχες, όσο και από την μαζική έκδοση «δελτίων αθλητού» των αγωνιζομένων. Κατά την άποψή μας, το (επόμενο) πρόβλημα βρίσκεται στην υλικοτεχνική οργάνωση και επάρκεια της Ομοσπονδίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει άμεσα τόσο τις Λέσχες-μέλη της όσο και τους αγωνιζομένους σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο ασφαλιστικό, το οποίο βεβαίως  ήταν –και είναι– εκ των ων ουκ άνευ.
  Αυτή η «έκτακτη είδηση» και το σχόλιο, γράφτηκαν σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου το πρωΐ, αμέσως μετά την πρώτη μας τηλεφωνική ενημέρωση για την αναγνώριση της Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου/Καρτ. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις, τις οποίες θα αναρτούμε άμεσα, ενημερώνοντάς σας συνεχώς για τα τεκταινόμενα.

Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

20ος ΓΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 16/3/2013: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Ο Σ.Ι.Σ.Α. πρωτοτύπησε ξανά με την διοργάνωση του 20ου Γύρου Αττικής, παρ’ ότι ούτε η εποχή (γενικώς λόγω οικονομικών) ούτε η ημερομηνία (ειδικώς λόγω τριημέρου) ήταν οι πλέον ενδεδειγμένες. Για το πρώτο, δηλαδή την γενικότερη οικονομική κατάσταση, φυσικά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα! Έτσι ακριβώς! Πρόκειται για μία κολοσσιαία αποτυχία του συστήματος (κάτι που μετά τα γεγονότα στην Κύπρο το έχουν πλέον καταλάβει όλοι), ενός συστήματος το οποίο τελικώς οδεύει προς την αυτοκαταστροφή, γιατί όπως θα έλεγε και ο λαός, το «εύκολο» είναι να βγάλεις χρήματα αλλά το δύσκολο να τα διατηρήσεις. Ας μην ξεφεύγουμε όμως από το… road book της περιγραφής κι ας επιστρέψουμε στην επιλογή της ημερομηνίας, η οποία, τόσο για τον Σ.Ι.Σ.Α. όσο και για οποιαδήποτε άλλη αγωνιστική εκδήλωση τοποθετείται πάνω σε θρησκευτικές ή εθνικές εορτές-αργίες, συνεχίζει να μας είναι ακατανόητη. Αυτό όμως που φαίνεται ότι ίσχυσε φέτος, είναι ότι λόγω ελλείψεως ρευστού, δεν είχαμε «έξοδο των Αθηναίων» όπως παραδοσιακά συνέβαινε σε εορταστικά τριήμερα του παρελθόντος (τα οποία ορισμένοι συμπαθείς κλάδοι όπως των τραπεζικών και των δημοσίων υπαλλήλων, φρόντιζαν να τα επεκτείνουν σε τετραήμερα, προσθέτοντας μία ημέρα ακόμα με την αναγγελία κάποιας απεργίας, Γενικής Συνέλευσης κτλ)!
  Ο Σ.Ι.Σ.Α. πρωτοτύπησε όπως είπαμε, αλλάζοντας τα δεδομένα: Πρώτον, διοργάνωσε τον αγώνα Σάββατο και μάλιστα απόγευμα, έτσι ώστε θα μπορούσε κάποιος να κάνει τις δουλειές ή τα  ψώνια του το πρωΐ, να συμμετάσχει στον αγώνα το απόγευμα και να έχει ελεύθερο το «τριήμερό του» από τις 18.30 και μετά. Και δεύτερον, το χαμηλό παράβολο συμμετοχής «επεστράφη» στο ακέραιο στους οδηγούς και συνοδηγούς, μια και περιελάμβανε ένα πλήρες, πλούσιο και απολαυστικό δείπνο σε ψησταριά-εστιατόριο της Ν. Μάκρης, ακριβώς στον τερματισμό, για το οποίο ένα ζευγάρι θα πλήρωνε τα ίδια, ίσως και περισσότερα, από όσο ήταν το παράβολο του αγώνα. Χωρίς να διυλίζουμε τον κώνωπα, απλά προλαβαίνοντας κάποιες αντιρρήσεις, μπορούμε να πούμε ότι ένα δείπνο-απονομή στις 7.30 με 8.30 απόγευμα Σαββάτου, δεν είναι κάτι που μπορούν να απολαύσουν όλοι μια και πιθανόν να είχαν άλλα σχέδια για το Σαββατόβραδό τους. Αλλά η προσφορά παραμένει και ήταν εξαιρετική.
  Μια «αγωνιστική» εκδήλωση Regularity α-λα Σ.Ι.Σ.Α. κρίνεται βεβαίως από τις διαδρομές, το «νεύρο» της, την διοργάνωση και τέλος την ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα: Πρώτον, η διαδρομή. Η οποία είχε συνολικά 120 χλμ., και ήταν πολύ έξυπνα σχεδιασμένη μια και περνούσε από πολύ όμορφα σημεία, τα οποία ήταν μεν κοντά σε γνωστούς προορισμούς αλλά παρέμεναν άγνωστα στον πολύ κόσμο. Όσο για τις ειδικές διαδρομές, αυτές ήταν μόνο τρείς (σφιχτές και διασκεδαστικές), αλλά όλος ο αγώνας ήταν «ζωηρός», περιελάμβανε δε και τον Άγιο Μερκούριο προς την ανασυγκρότηση στη λίμνη Μπελέτσι (στην Ιπποκράτειο πολιτεία), μια «απλή» που αν δεν οδηγούσες σβέλτα υπήρχε ο κίνδυνος «καπέλλου». Εκεί, πριν την ανασυγκρότηση στην λίμνη, σημειώθηκε και το μοναδικό λάθος του road book, του οποίου η τουλίπα είχε δύο κατευθύνσεις προς το ίδιο σημείο, μία όπου έφτανες άμεσα και μία δεύτερη όπου έκανες τον γύρο και υπήρχε περίπτωση να χαθείς. Περιττό να πούμε ότι οι πιο έμπειροι ακολούθησαν την «δύσκολη» διαδρομή, πιστεύοντας ότι κάπου εκεί θα υπήρχε Σταθμός Ελέγχου Διέλευσης. Όμως, δεν υπήρχε! Επρόκειτο απλώς περί λάθους, το οποίο φαίνεται ότι τελικά δεν κόστισε ποινές σε κανέναν, αφού δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία. Η ανασυγκρότηση τώρα, ήταν απαραίτητη για να μετακινηθούν οι κριτές, και παρά το κρύο η ώρα πέρασε γρήγορα. Ο Σ.Ι.Σ.Α. μάλιστα είχε μεριμνήσει να φέρει στο σημείο αυτόματη μηχανή ποτών με γεννήτρια για ζεστά ροφήματα (όχι, δεν ήταν δωρεάν, αλλά η κίνηση μετράει). Σημείο κριτικής ίσως, όπως είπαμε, να σταθεί το δεύτερο μέρος με την μία μόνο ειδική, η οποία ήταν αρκετά γρήγορη. Στη συνέχεια, τα πληρώματα ακολούθησαν την κλασσική διαδρομή Αγ. Στεφάνου-Λ. Μαραθώνα-Ν. Μάκρης για τον τερματισμό, και πάλι όμως ο χρόνος δεν ήταν άφθονος και χρειαζόταν οπωσδήποτε ζωηρό τέμπο. Τέλος, τα αποτελέσματα εκδόθηκαν αρκετά γρήγορα (βέβαια οι Ε.Δ. ήταν μόνο τρείς) και η απονομή αποτέλεσε το επιδόρπιο του γεύματος.  Αν και τα κύπελλα μάλιστα είχαν ίδιο μέγεθος μ’ αυτό των μερίδων με τα κοψίδια, η εκδήλωση θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή!
  Οι συμμετέχοντες του 20ου Γύρου Αττικής ήταν συνολικά 42, και στον τερματισμό έφτασαν 41 πληρώματα. Σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα στον Σ.Ι.Σ.Α., δεν γίνεται απονομή Γενικής για να μην υπάρχουν διπλές βραβεύσεις, αλλά μόνο κατηγοριών. Και εδώ, ακριβώς λόγω των λίγων Ε.Δ. υπήρξαν αρκετές ισοβαθμίες, αν και λιγότερες από όσες υποθέταμε (κάτι που δείχνει ότι οι ειδικές ήταν όντως δύσκολες). Έτσι, είχαμε τρία πληρώματα με 1 β.π., τέσσερα με 2 β.π., πέντε με 3 β.π., δύο με 4 β.π., και δύο με 5 β.π. έχοντας ήδη φτάσει στην 15η θέση! Με 1 β.π. τερμάτισαν οι Α. Στριγγάρης-Γ. Βελισσάριος με VW 1957 (πρώτοι της άτυπης Γενικής), οι Γ. Μουρτζούκος-Δ. Τζαθάς με BMW 1975 (δεύτεροι άτυπης Γενικής) και οι Δ. και Γ. Παπανδρέου με Alfa Romeo Giulia 1976, που όμως ήταν 19οι Γενικής, μια και στην τρίτη Ε.Δ., λόγω βλάβης στα φρένα και στο σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου (η οποία παρουσιάστηκε από την αρχή του αγώνα), ο οδηγός σταμάτησε ΜΕΤΑ την προειδοποιητική κορίνα και έλαβε ως δώρο 10 β.π. όπως ορίζει ο κανονισμός. Έτσι, τρίτοι της άτυπης Γενικής ήταν οι Γ. Λάγγας-Δ. Νιδριωτάκης με Volvo 1964 και 2 β.π. Φυσικά, οι Στριγγάρης-Βελισσάριος και Μουρτζούκος-Τζαθάς ήταν πρώτοι στις κατηγορίες τους, ενώ επίσης πρώτοι στις δικές τους κατηγορίες ήταν οι Θ. Χαρμάνης-Μ. Φουντεδάκης, Γ. Νίκας-Δ. Κωνσταντινίδης και Γ. Δελαπόρτας-Ι. Βιτάλης.
  Συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν, και μένοντας στα θετικά θα επαναλάβουμε ότι μετά το Ράλλυ Σπρίντ Regularity του Σουνίου, ο Σ.Ι.Σ.Α. έδειξε με τον 20ο Γύρο Αττικής ποια μορφή πρέπει να έχουν οι αγώνες Regularity για να ικανοποιούν τους συμμετέχοντες, και απέδειξε ότι αυτή η μορφή μπορεί να είναι επιτυχημένη ακόμα και μέσα στην κρίση. Και σ’ αυτό το σημείο να επαναλάβουμε τα όσα τονίζουν τα μέλη της Λέσχης, ότι δηλαδή αυτή η «φρεσκάδα» των φετεινών διοργανώσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο «νέο αίμα» του Δ.Σ., φυσικά σε συνδυασμό με την οργανωτική εμπειρία των παλαιότερων αλλά και με την πιο στενή συνεργασία με την Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ σε θέματα ασφαλείας (σε όλους τους αγώνες υπάρχει παρατηρητής της Ομοσπονδίας).
   Πρέπει τέλος να αναφέρουμε ότι το AutoCLASSIC συμμετείχε στην εκδήλωση προσκεκλημένο από τον Σ.Ι.Σ.Α., τον οποίο και ευχαριστούμε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για τα αποτελέσματα (άτυπης) Γενικής, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για τα αποτελέσματα των Κατηγοριών, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΟι Γ. Λάγγας-Δ. Νιδριωτάκης ήταν δεύτεροι Κατηγορίας Ε/F4
και τρίτοι της (άτυπης) Γενικής
.
Οι Θ. Χαρμάνης-Μ. Φουντεδάκης ήταν πρώτοι στην κατηγορία G2
και τέταρτοι (άτυπης) Γενικής με 2 β.π.
Οι Γ. Νίκας- Δ. Κωνσταντινίδης ήταν πρώτοι στην κατηγορία G3, με 2 β.π.Το Mini των Μ. Παλαβίδη-Ν. Παλαβίδου, δεύτεροι στην κατηγορία G2 επίσης με 2 β.π.


Οι Γ. Ζήσης-Α. Αγαλού ήταν δεύτεροι στην κατηγορία G4 με 3 β.π. (Πίσω η Giulia των Δ. και Γ. Παπανδρέου που είχε μεν μόνο 1 β.π. στις Ε.Δ. αλλά πήρε 10 β.π. από λάθος του οδηγού).
Δυστυχώς δεν έχουμε φωτογραφία των πρώτων κατηγορίας G4 Γ. Μουρτζούκου και Δ. Τζαθά με την BMW, που με 1 β.π. ήταν δεύτεροι της (άτυπης) Γενικής και πρώτοι κατηγορίας G4.


* Στην προηγούμενη ανάρτηση υπήρχε η φωτογραφία ενός Volkswagen cabriolet 1970 με το νούμερο συμμετοχής 7, που ανήκει στον Η. Παπαδάκη, ο οποίος με συνοδηγό την Β. Παπαδάκη ήταν 8ος κατηγορίας F. Το VW 1200 του Α. Στριγγάρη που με συνοδηγό τον Γ. Βελισσάριο και τον αρ. συμμετοχής 1 ήταν πρώτο (άτυπης) Γενικής και πρώτο κατηγορίας Ε/F, είναι επίσης πράσινου χρώματος αλλά μοντέλο 1957. Ζητούμε συγνώμη για το "μπέρδεμα", πάντως και στην μάρκα και στο μοντέλο και στο χρώμα πέσαμε μέσα!

Σάββατο 16 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ AUTO CLASSIC!


Για όλους τους φίλους του κλασικού και της υψηλής αισθητικής, όμορφα και σπάνια διακοσμητικά αντικείμενα που έχουν σχέση με την μηχανοκίνηση σε στεριά και θάλασσα (και όχι μόνο), σας περιμένουν να τα αποκτήσετε σε εξαιρετικές τιμές. 
Φυσικά, στο κατάστημά μας υπάρχουν όλα τα προηγούμενα τεύχη του Auto Classic, καθώς και όλα τα περιοδικά των εκδόσεών μας.Διεύθυνση Παν. Τσαλδάρη 17, Μελίσσια, Αθήνα
Τηλ: 210 6856448

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ο.Α.Α.


  Ο Σ.Ο.Α.Α. παρακολουθώντας την μάχη εξουσίας μεταξύ των φορέων που διοικούν ή θέλουν να διοικήσουν τους αγώνες αυτοκινήτου/kart, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την τύχη των αγώνων –τουλάχιστον– για το τρέχον έτος.
  Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλες τις πλευρές να δείξουν την πρέπουσα σοβαρότητα, δεδομένου ότι μεγάλοι χαμένοι από την υπάρχουσα κατάσταση είναι οι οδηγοί που βλέπουν τους όποιους προγραμματισμούς τους να τινάζονται στον αέρα.
  Πλέον αυτών, ο Σ.Ο.Α.Α. προσανατολισμένος εδώ και δεκαετίες στην ομοσπονδιοποίηση του Αθλήματος, παρακολούθησε την πρόσφατη συγκέντρωση της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ της ΟΜΑΕ προς ενημέρωση των οδηγών και διαπίστωσε –προς το παρόν τουλάχιστον-  ελλιπή σχεδιασμό, ενώ δεν υπάρχει η απαιτούμενη οικονομική και υλικοτεχνική υποδομή για την «επόμενη μέρα», γεγονός που πιθανόν να καταστήσει την ΕΛΠΑ και πάλι ουσιαστικό ρυθμιστή της κατάστασης.
  Κατόπιν αυτών, το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. καλεί όλους τους οδηγούς αυτοκινήτου/kart να μην προβούν σε καμμία ενέργεια (έκδοση λισάνς, παράβολα πινακίδων κλπ.) πριν ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο, ώστε να γνωρίζουμε σαφώς ποια είναι η πραγματική Αρχή του Σπορ.

Το Δ.Σ.

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ 2013: ΨΗΛΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΙ ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ


  Έχει περάσει αρκετός καιρός που μένουμε σιωπηλοί, παρατηρώντας το τι συμβαίνει γύρω μας στον χώρο του αγωνιστικού αυτοκινήτου (σε επίπεδο διοίκησης ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!). Όλο αυτό το διάστημα δεν μιλήσαμε, δεν σχολιάσαμε, δεν «τηλεφωνηθήκαμε» με/από αρμόδιους και υπευθύνους, δεν «ανακατευθήκαμε», δεν «συνεννοηθήκαμε», δεν φανατιστήκαμε και προ πάντων δεν… τρελλαθήκαμε, διατηρώντας πάντοτε σαφή επαφή με την Ελληνική πραγματικότητα του 2013. Και αυτή η πραγματικότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τους αγώνες και την μάχη για την ηγεσία (τους), δεν είναι άλλη από την ΠΤΩΧΕΥΣΗ της χώρας μας και του μεγαλύτερου μέρους του λαού της. Είναι λοιπόν τουλάχιστον αφελής ή εκτός πραγματικότητας (κατά το επιεικέστερο) όποιος πιστεύει ότι οι συμμετέχοντες στους αγώνες αυτοκινήτου δεν προέρχονται από την άγρια δοκιμαζόμενη Ελληνική κοινωνία. Γιατί όποιος το πιστεύει αυτό (και πράττει αναλόγως) είναι σαφές ότι ανήκει σε μία από τις εξής δύο κατηγορίες: α) Στο μικρό-ελαχιστότατο τμήμα του Ελληνικού πληθυσμού που έχει καταφέρει να διατηρεί αμείωτα τα υψηλά εισοδήματά του. β) Στους επαγγελματίες του κλάδου αγωνιστικών αυτοκινήτων,

ΦΙΛΠΑ: 20ο ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΡΑΛΛΥ, 9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το «20ο Διονυσιακό Ράλι- ΦΙΛΠΑ», το Σαββατοκύριακο 9-10 Μαρτίου 2013 με επίκεντρο την Κόρινθο.
Οι συμμετέχοντες των κλασσικών αυτοκινήτων, διήνυσαν συνολικά 190 χλμ διαδρομής, με αποκριάτικη διάθεση!
Η εκκίνηση δόθηκε το Σάββατο το πρωί από το Δημαρχείο Μενιδίου στις 11:00’.
Τα αυτοκίνητα ακολούθησαν τη διαδρομή μέσω της Aττικής οδού με κατεύθυνση προς Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Αλεποχώρι, Περαχώρα και κατέληξαν στην Λίμνη Ηραίου για γεύμα σε παραθαλάσσια ταβέρνα. Στην Λίμνη Ηραίου έγινε και η ανασυγκρότηση των αυτοκινήτων με κατεύθυνση προς Βραχάτι στο Ξενοδοχείο «Αlkyon» για τον τερματισμό.
Οι συμμετέχοντες μεταμφιεσμένοι το Σαββάτο το βράδυ πήραν μέρος στον καθιερωμένο παραδοσιακό αποκριάτικο χορό και το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες με αμείωτο κέφι.
Την Κυριακή τα πληρώματα επέστρεψαν ελεύθερα προς Αθήνα.
Νικητές αναδείχθηκαν :

1οι Βάλληνδας Γιώργος-Βάλληνδα Φωτεινή με Mercedes Benz 220b του 1961 με 6,2 β.π.

2οι Χρηστίδης Θεόδωρος- Τσαπέπα Χριστίνα με Porsche 912 Coupe του 1966 με 11,2 β.π.

3οι Τσαπέπας Πέτρος – Τσαπέπα Τάνια με Fiat 850 Spider του 1970 με 11,9 β.π.

Πληροφορίες παρέχονται από την διοργανώτρια λέσχη ΦΙΛΠΑ, οδός Κυβέλης 6 Γέρακα, τηλ. 210 65 34 700., φαξ 210 6533420, email info@philpa.gr.
ORCA: 14ο ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΡΑΛΛΥ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)Η ΟΡΚΑ διοργανώνει την Κυριακή 31η Μαρτίου 2013 το 14ο Αθηναϊκό Ράλλυ

Είναι ένα Ράλλυ ακριβείας (Regularity) για ιστορικά αυτοκίνητα που διαθέτουν κάρτα FIVA ή FIA. (Προσμετρά στο Κύπελλο Πολυνίκη της Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ)

Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από τον Αγ. Στέφανο και περνώντας  από Αφίδνες, Αγ. Μερκούριο, Αυλώνα, Σκούρτα, Πύλη, Βίλια, θα κατευθυνθεί  προς  Πόρτο Γερμενό,  όπου θα τερματίσει και θα ακολουθήσει γεύμα. (Περίπου 120 χλμ. μόνο, γιατί έχει ακριβύνει πολύ η βενζίνη.)

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η απονομή των επάθλων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1η Απριλίου και ώρα 20:30, στα εντευκτήρια της ΟΡΚΑ Χαϊμαντά 33 Χαλάνδρι.

Το δικαίωμα συμμετοχής για αυτοκίνητο – οδηγό – συνοδηγό είναι 80 €.

Οι συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 26 Μαρτίου, στα εντευκτήρια της λέσχης στο Χαλάνδρι, Χαϊμαντά 33 τηλ. 6978741439.

Δήλωση συμμετοχής, κανονισμός, κλπ. στην ιστοσελίδα της ΟΡΚΑ: http://www.orcacars.gr/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑΣ: 11ο CLASSIC ENDURANCE- ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


   Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή συμμετοχών για το φετινό 11o Classic Endurance.

   Η συμμέτοχη για τα μέλη μας ανέρχεται στο ποσό των 100  και επιδοτείται από την λέσχη μας σε μεγάλο βαθμό. Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές έως και την Δεύτερα 18 Μαρτίου.
   Λόγο περιορισμένου αριθμού συμμετοχών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα την συμμετοχή τους  στην γραμματεία της λέσχης  μας.
   Φέτος ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 23-24-25 Μαρτίου στην περιοχή των Ιωαννίνων και στο κεντρικό Ζαγόρι! Τα χιλιόμετρα θα είναι όπως πάντα γύρω στα 1400!

  Εμπρός λοιπόν ετοιμαστείτε, ρίξτε μια καλή ματιά στα μηχανάκι, φουλάρετε βενζίνη και φύγαμε!!!


Από την Γραμματεία της λέσχης

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασσικής Μοτ/τας
Πλατεία Αγ. Ασωμάτων 6
10554
Θησείο
Αθήνα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

ΟΜΑΕ: ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

  Η ΟΜΑΕ ανακοινώνει την αλλαγή έδρας της.  Τα νέα προσωρινά μας γραφεία τα οποία θα λειτουργήσουν από 12 Μαρτίου 2013 βρίσκονται στη διεύθυνση Κωστή Παλαμά 46, Χαλάνδρι - ΤΚ 15232
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 67 54 720-1 και fax: 210 67 54 722
  Οι διευθύνσεις e-mail παραμένουν οι ίδιες.

Από τη Γραμματεία

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑ/ΕΘΕΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

  Εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας στις 11/03/13 και μετά την άρνηση του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ ως προς την εκχώρηση της οικονομικής διαχείρισης των Ελληνικών Αγώνων (δικαιώματα και υποχρεώσεις), κάτι το οποίο έχει ζητηθεί από τον Ιανουάριο του 2013 και έχει τεθεί θέμα προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ στις 15 Ιανουαρίου 2013, σήμερα το μεσημέρι τα μέλη της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ αποφάσισαν και δήλωσαν την παραίτησή τους.  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δηλώνει κατηγορηματικά ότι παρέχει πλήρη εμπιστοσύνη τόσο στην Επιτροπή Αγώνων όσο και στα άτομα που την απαρτίζουν και συνεχίζουν να εργάζονται μαζί με μοναδικό σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη αναγνώριση της Ομοσπονδίας από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διακόπτοντας από σήμερα την οποιαδήποτε συνεργασία της Ομοσπονδίας με την ΕΛΠΑ.
  Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΛΠΑ ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι τόσο στους Αγωνιζόμενους όσο και στα Σωματεία/Οργανωτές. 
  Η ΕΠΑ της Ομοσπονδίας θα συνεχίσει το έργο της για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και μετά την αναγνώριση της Ομοσπονδίας. 

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

   Όσοι φίλοι του περιοδικού και του Δημήτρη Παπανδρέου θέλουν κάποιο παλιό/προηγούμενο τεύχος (από τα περιοδικά MOTOSPORT, ΦΟΥΣΚΩΤΟ, Auto CLASSIC), μπορούν τώρα να το βρουν στο νέο μας κατάστημα «The CLASSIC Gift Shop» στα Μελίσσια, στην οδό Π. Τσαλδάρη 17.
  Εκτός των περιοδικών, υπάρχουν όλες μας οι εκδόσεις, επιλεγμένα διακοσμητικά δώρα για τους φίλους της θάλασσας αλλά και των κλασσικών αυτοκινήτων, ενώ παρουσιάζεται –κατ’ αποκλειστικότητα– η συλλογή χειροποίητων κοσμημάτων (βραχιολιών) για τις κυρίες, και μπρελόκ-«γουριών» για τους κυρίους, της «Lady Lay».
  Μέσα στη γενικευμένη οικονομική μιζέρια, «ανάβουμε ένα φως», με συζήτηση για μοτοσυκλέτες, σκάφη και κλασσικά αυτοκίνητα, Ιταλικό καφέ και σπάνια τεύχη των περιοδικών που αγαπήσατε.

Π. Τσαλδάρη 17, Μελίσσια,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 10 π.μ.-2.30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:30-20:30.
Περιοδικά-memorabilia, διακοσμητικά, ακόμα και κοσμήματα!

Εν ολίγοις: Η κρίση μας φέρνει πιο κοντά!
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

AC3q 6η ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10/3/2013, ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ


  Με 42 Ιστορικά οχήματα θα εκκινήσει την Κυριακή 10 Μαρτίου η 6η Αργολική Πλοήγηση σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Άργους Μυκηνών, ΚΕΔΑΜ και Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλανδρενίου.   Από τις 9:30 στη Πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργος θα συγκεντρωθούν τα οχήματα για την προγραμματισμένη εκκίνηση τους στις 11:00. 
  Με σύμμαχο το καλό καιρό και το όμορφο ανοιξιάτικο τοπίο της Αργολίδας, οι συμμετέχοντες θα ακολουθούσουν μια διαδρομή 70 χιλιόμετρων για περίπου 3 ώρες μέχρι τον τερματισμό τους. 
  Περνώντας διαδοχικά από τα μνημεία του Δήμου μας θα έχουν την ευκαιρία μέσα από ένα έξυπνα στημένο παιχνίδι ερωτήσεων και κυνήγι θησαυρού να γνωρίσουν την Ιστορία του Δήμου Άργους-Μυκηνών 
  Η προγραμματισμένη ανασυγκρότηση θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο Λάρισσσας από τις 12:00 ως 12:30 για ανάπαυλα και φωτογράφιση. Τελικός προορισμός, το παραδοσιακό Μαλανδρένι όπου τα μέλη του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου θα περιμένουν με πλούσιο μπουφέ και παραδοσιακούς χώρους τους Συμμετέχοντες.


Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΠΑ/ΕΘΕΑ καλεί όλους τους αγωνιζόμενους την Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, Αθανασίου Διάκου 28-34, σε συνάντηση για να συζητήσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Σ.Ο.Α.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μετά από αλλεπάλληλα ερωτήματα συναθλητών σε  σχέση με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. γνωρίζει στους οδηγούς μέλη του ή μη τα εξής:
Από την 15/2/2013 έχουμε στείλει την παρακάτω επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στις διευθύνσεις, info@omae-epa.gr, etheapress@elpa.gr ,και info@eloaam.gr ,για την οποία μέχρι και σήμερα 28/2/2013 δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.

 Κύριοι

Μετά από έντονες φήμες (που δεν έχουν διαψευστεί) για την ύπαρξη ή μη εν ισχύει ασφαλιστηρίου συμβολαίου και με αφορμή την αναβολή (για τον λόγο αυτό) εκδήλωσης Drift στο Kartodromo μόλις πριν λίγες ημέρες, ο ΣΟΑΑ εκφράζει την αγωνία των μελών του σχετικά με την τύχη των αγώνων αυτοκινήτου και kart που έχουν προκηρυχθεί το 2013.
Ερωτούμε λοιπόν τα εξής:

1) Υπάρχει εν ισχύει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε να διοργανωθούν απρόσκοπτα οι διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2013;

2) Με δεδομένο το ότι, τα χρήματα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι χρήματα που έχουν καταβάλλει οι αγωνιζόμενοι μέσω της έκδοσης αγωνιστικών αδειών, της πληρωμής παραβόλων συμμετοχής, της έκδοσης αγωνιστικών πινακίδων, κ.λπ., θέλουμε να μας πληροφορήσετε τι έγιναν τα χρήματα αυτά και πως προέκυψε (το επίσης φημολογούμενο χωρίς δική σας διάψευση) χρέος των 110 χιλιάδων ευρώ, που θέτει σε κίνδυνο τις αγωνιστικές εκδηλώσεις της χρονιάς;

Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας, ώστε να ενημερώσουμε εγκαίρως τα μέλη μας.

           Με εκτίμηση,

               Το ΔΣ 


Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του σχετικά με την τύχη των αγώνων του τρέχοντος έτους ,ενώ σαφώς δεν μπορεί να δώσει καμμία απάντηση για το που πήγαν τα χρήματα των αγωνιζομένων και δεν πληρώθηκε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο .
Πέραν τούτου το Δ.Σ. διατυπώνει τις έντονες αμφιβολίες του σχετικά με το πότε ανεστάλη ή ισχύς του τρέχοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ,έχοντας κατά νου και το ενδεχόμενο ότι διοργανώθηκαν αγώνες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Για τούς λόγους αυτούς ζητάμε δημόσια να μας ενημερώσει η οποιαδήποτε αρχή του σπορ (ΟΜΑΕ,ΕΠΑ-ΕΘΕΠΑ, ΕΛΟΑΑΜ, κλπ) ποια ακριβώς ημερομηνία έγινε η καταγγελία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από την ασφαλιστική εταιρία.
Ως εκ τούτων το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. διαβεβαιώνει τους συναθλητές οδηγούς  ότι θα παρακολουθήσει από κοντά και σε όλα τα επίπεδα τις διεργασίες εξασφάλισης νέου συμβολαίου και των ακριβών όρων αυτού προκειμένου να μην διεξαχθεί κανενός είδους αγώνας αυτοκινήτου-καρτ χωρίς πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Το Δ.Σ.