Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΠΟΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Α.Σ.Ι.Σ.Α."

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 27η Ιουλίου ήταν μια ιστορική μέρα για πολλούς αγωνιζόμενους που τρέχουν σε αγώνες Sporting με ιστορικά αυτοκίνητα. Περίπου 45 μέλη και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο εντευκτήριο του ΣΙΣΑ για να συζητήσουν τη σκοπιμότητα ίδρυσης ενός νέου αθλητικού σωματείου υπό την ΟΜΑΕ, που θα έχει σαν κύρια ενασχόληση τους αγώνες sporting για ιστορικά αυτοκίνητα.

Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας του νέου συλλόγου, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν αλλά εξέφρασαν και τους προβληματισμούς τους για τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Με ενθουσιασμό 31 συμμετέχοντες δήλωσαν πρόθεση να εγγραφούν ως ιδρυτικά μέλη και 5 εξ αυτών ανέλαβαν χρέη προσωρινού διοικητικού συμβουλίου.

Από τους παρευρισκόμενους συμφωνήθηκαν τα εξής για το νέο σωματείο:

1. να διατηρεί άρρηκτους δεσμούς και να συστεγάζεται με τον ΣΙΣΑ
2. να απευθύνεται στους αγωνιζόμενους με ιστορικά αυτοκίνητα και εν δυνάμει ιστορικά αυτοκίνητα και να τους εξυπηρετεί στο θέμα έκδοσης αγωνιστικής άδειας
3. να συσταθεί τεχνική επιτροπή που να συμβουλεύει αγωνιζόμενους σχετικά με την έκδοση Historic Technical Pass
4. τη μελλοντική διοργάνωση αγώνων & παιδειών με την έγκριση της ΟΜΑΕ
5. το προσωρινό συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση καταστατικού του ΑΣΙΣΑ
6. το νεοσυσταθέν καταστατικό του ΑΣΙΣΑ να κατατεθεί στην ΟΜΑΕ για έγκριση
7. να οριστεί ημερομηνία ιδρυτικής γενικής συνέλευσης και εκλογής διοικητικού συμβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου