Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ REGULARITY – ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

SPORTING REGULARITY
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
  Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, στα πλαίσια του Ιστορικού Φθινοπωρινού Ράλλυ Regularity που διοργανώνει το Αγωνιστικό Τμήμα της ΕΛΠΑ, η τελευταία Ε.Δ. της Κυριακής 21/11 θα είναι η ανάβαση Πάρνηθας (10 χλμ.). Την ίδια μέρα και στην ίδια διαδρομή, θα γίνει και ένας «χωριστός» αγώνας Sporting-Regularity για αγωνιστικά Ιστορικά αυτοκίνητα (με HTP) και πληρώματα με κανονική λισάνς (όχι «παιδιάς»). Σίγουρα δεν θα πρόκειται για κανονική ανάβαση «ταχύτητας», παρ’ όλα αυτά όμως οι μ.ω.τ. που θα δοθούν θα είναι υψηλότερες των 50 χ.α.ω. της regularity και θα είναι διαφορετικές για τα πέντε τμήματα της διαδρομής όπου θα υπάρχουν χρονομέτρες (διαβάστε στη συνέχεια τον Ειδικό Κανονισμό). Τι σημαίνει αυτό; Αν προσπαθήσετε να βγάλετε μ.ω.τ. 65-70 χ.α.ω. ανεβαίνοντας στην Πάρνηθα, θα δείτε ότι... δεν βγαίνει! Απλώς, για λόγους ασφαλείας (υποθέτουμε ότι) θα δίνεται χαμηλότερη μουαγιέν στα πιό δύσκολα κομμάτια, ώστε ο οδηγός να «κρατάει». (Ορισμένες απορίες, όπως π.χ. αν είναι «υποχρεωτικός» ο συνοδηγός κτλ., θα απαντηθούν την Δευτέρα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών                                    Δευτέρα 1/11/10

Λήξη εγγραφών                                        Παρασκευή 12/11/10, ώρα 15.00   στα γραφεία της ΕΛΠΑ Μεσογείων 395, Αγία Παρασκευή.

Διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής  Παρασκευή 19/11/10 ώρα 14:00-18:00

Διοικητικός έλεγχος,                                        Παρασκευή 19/11/10 ώρα 14:00-18:00
Έλεγχος εξακρίβωσης                                       Κυριακή 21/11/10 ώρα 08:30 – 09:30
Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων                       Kυριακή 21/11/10 ώρα 10.00
Εκκίνηση αγώνα                                                Κυριακή 21/11/10 ώρα 10.30
Δημοσίευση αποτελεσμάτων                              Κυριακή  21/11/10 ώρα 12:00
Απονομή επάθλων                                             Κυριακή 21/11/10 μετά τον αγώνα

ΑΡΘΡΟ 1   ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το Αγωνιστικό Τμήμα της ΕΛΠΑ μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α. οργανώνει την Ανάβαση Πάρνηθας η οποία θα διεξαχθεί στις 21 Νοεμβρίου 2010.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
-          Του Διεθνούς Αθλητικού Κώδικα (ΔΑΚ) και των παραρτημάτων του.
-          Του Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού (ΕΑΚ) και των παραρτημάτων του.
-          Του παρόντος Ειδικού Κανονισμού και των παραρτημάτων του.

ΑΡΘΡΟ 2    ΓΕΝΙΚΑ
Ο αγώνας δεν προσμετρά σε κανένα Πρωτάθλημα ή Κύπελλο.
ΑΡΘΡΟ 3   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Aνάβαση θα γίνει σε διαδρομή 10.000 μέτρων περίπου την οποία οι αγωνιζόμενοι θα ανέβουν μία φορά με συγκεκριμένη ΜΩΤ που θα τους δοθεί από τους Οργανωτές και η οποία θα είναι ανωτέρα της ΜΩΤ  που δίνεται στα αυτ/τα που συμμετέχουν σε αγώνα regularity. Κατά μήκος της διαδρομής θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 5 χρονομετρήσεις και για την κατάταξη θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των βαθμών ποινής των χρονομετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 χρονομετρήσεις.  Η χρονομέτρηση αρχής – τέλους ειδικής θα χρονομετράται με ακρίβεια δευτερολέπτου αλλά με συντελεστή 0.7, οι δε υπόλοιπες ενδιάμεσες θα χρονομετρηθούν με ακρίβεια 1/10 του δευτερολέπτου. Για κάθε δευτερόλεπτο ή  1/10 του δευτερολέπτου περισσότερο ή λιγότερο από τον ιδανικό χρόνο σε αυτό το σημείο (που θα βασίζεται στην απόσταση από την εκκίνηση και στη MΩT) θα επιβάλλεται ποινή 0.1 βαθμού.
Οροφή ποινής χρόνου διέλευσης για κάθε χρονομέτρηση είναι οι 100 βαθμοί.
ΑΡΘΡΟ 4  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΕΚΤΑ
Στον αγώνα γίνονται δεκτά Ιστορικά Αυτοκίνητα των παρακάτω κατηγοριών που έχουν HTP.
4.1    Κατηγορία Ι            αυτ/τα έως το 1969
4.2    Κατηγορία ΙI           αυτ/τα από το 1970 έως 1975
4.3    Κατηγορία ΙII          αυτ/τα από το 1976 έως 1981
ΑΡΘΡΟ 5   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
5.1 Το πλήρωμα αποτελείται από τον οδηγό και τον συνοδηγό, οι οποίοι θα πρέπει να είναι  κάτοχοι διπλώματος οδήγησης και αγωνιστικής άδειας sporting.
5.2 Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα οφείλει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής και να την υποβάλει στη Γραμματεία του αγώνα μέχρι την Παρασκευή 12/11/2010 και ώρα 15.00, στα γραφεία της ΕΛΠΑ, Μεσογείων 395, Αγία Παρασκευή Τηλ. 210-6068866, 867, fax 210-6068983.

ΑΡΘΡΟ 6   ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ
6.1      To παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 50€
6.2      Η δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνο αν συνοδεύεται από ολόκληρο το παράβολο συμμετοχής.
6.3  Το παράβολο συμμετοχής επιστρέφεται εξ ολοκλήρου
6.3.1    Σε υποψηφίους που η συμμετοχή τους δεν έγινε δεκτή.
6.3.2       Σε περίπτωση που ματαιωθεί ο αγώνας.
6.4        Στο παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνεται και η ασφάλεια του διαγωνιζόμενου για αστική ευθύνη προς τρίτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου