Τρίτη 3 Απριλίου 2012

ΣΙΣΑ GRAND PRIX 24 LAP 2012 ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ


∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
ΣΙΣΑ Grand Prix 24 Lap 2012
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων, ΣΙΣΑ,  διοργανώνει,  το Σάββατο 7 Απριλίου 2012, στην πίστα των Μεγάρων, αγώνα µε τίτλο «ΣΙΣΑ Grand Prix  24 Lap 2012». 
Στοιχεία του αγώνα: 
• Οµάδες των τεσσάρων αυτοκινήτων. 
• Εκκίνηση µε τον οδηγό απέναντι από το αυτοκίνητο, τύπου Le Mans. 
• Η σειρά εµφάνισης των οµάδων στην πίστα ορίζεται απο τον µέσο όρο ηλικίας των
αυτοκινήτων. 
• Η κάθε οµάδα πρέπει να συµπληρώσει, συνολικά, 24 γύρους. 
• Κάθε αυτοκίνητο θα πρέπει να συµπληρώσει υποχρεωτικά έξι γύρους. Σε περίπτωση
µηχανικής βλάβης ή εξόδου ενός αυτοκινήτου συµπληρώνεται ο χρόνος του
πολλαπλασιάζοντας τον χειρότερό του γύρο επί τον αριθµό των υπολειπόµενων.  
• Πρόγραµµα αγώνα : 
      09:00 Eνηµέρωση αγωνιζοµένων και αναγνώριση της πίστας
      09:30  Εκκίνηση αγώνα ανά οµάδες των 4 αυτοκινήτων
      16:00        Πέρας του αγώνα
      16:30  Έκδοση αποτελεσµάτων
      17:00        Απoνοµή κυπέλλων
Η τελική µορφή του αγώνα και των κατηγοριών αποτυπώνεται στον Κανονισµό. 
Κόστος συµµετοχής : € 80/αυτοκίνητο - Μέλη ΣΙΣΑ ταµ.ενήµερα:  € 70/αυτοκίνητο
Στο κόστος συµµετοχής συµπεριλαµβάνεται συµµετοχή στα έξοδα οργάνωσης του αγώνα. 
∆εκτά αυτοκίνητα κατασκευασµένα έως 31  ∆εκεµβρίου 1984  και δεκτές συµµετοχές µε νεότερα αυτοκίνητα, κατηγορίας Potentially Historic “GT”, εκτός γενικής κατάταξης. 
Είναι απαραίτητο να σηµειωθεί, πως για λόγους που έχουν να κάνουν µε την ενοικίαση της πίστας, την οργάνωση της έκδοσης των αποτελεσµάτων και την έκδοση της ασφάλειας του αγώνα,  συµµετοχές θα γίνονται δεκτές, αυστηρά µέχρι τη ∆ευτέρα 2  Απριλίου,  στα Γραφεία του ΣΙΣΑ, Αντιόπης 2 και Λεωφ. Βουλιαγµένης 258. 
Μείνετε συντονισµένοι και οργανώστε την οµάδα σας. Πληροφορίες : www.sisa.gr και στα γραφεία του συλλόγου. Λεωφ. Βουλιαγµένης 258 & Αντιόπης 2, τηλ : 210 97 04 45. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου