Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010

M.R.O.E. - 4th PEKING TO PARIS 2010 - GREEK SECTION 01/06/2010


Η Endurance Rally Association (ERA), διοργανώτρια του ράλι "4th Peking to Paris 2010", που θα διέλθει από την Ελλάδα στις 11 & 12 Οκτωβρίου 2010 σε συνεργασία με το Αθλητικό Σωματείο M.R.O.E θα δεχθεί συμμετοχές για την διαδρομή του στο Ελληνικό τμήμα Κήποι - Ηγουμενίτσα.

Οι εγγραφές ανοίγουν την 1η Ιουνίου και θα κλείσουν στις 6 Αυγούστου.ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΩΝ Νο 1.

Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει εκδοθεί
από την Endurance Rally Association (ERA).
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή για το Ελληνικό τμήμα της
θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή και να πληρώσουν το παράβολο το αργότερο
μέχρι τις 6 Αυγούστου, για να ετοιμασθούν και να μας αποσταλούν εγκαίρως τα
υλικά του αγώνα από την διοργανώτρια λέσχη. (μεταλλικές πινακίδες κ.α.) Μετά την
ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις συμμετοχών, δεδομένου ότι η
εκδήλωση θα εκκινήσει από το Πεκίνο στις 11 Σεπτεμβρίου και η οργανωτική
επιτροπή του Αγώνα θα αναχωρήσει από την Αγγλία τέλος Αυγούστου.
Η οργανωτική επιτροπή για το τμήμα του αγώνα που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα
αποφάσισε τα ακόλουθα.
1. Να κάνει δεκτά αυτοκίνητα κατασκευασμένα μέχρι το 1975 το οποία θα
χωρισθούν ως ακολούθως.
Κατηγορία B Κατασκευασμένα από 1.1.1905 – 31.12.1918
Κατηγορία C Κατασκευασμένα από 1.1.1919 – 31.12.1930
Κατηγορία D Κατασκευασμένα από 1.1.1931 – 31.12.1946
Κατηγορία E Κατασκευασμένα από 1.1.1947 – 31.12.1960
Κατηγορία F Κατασκευασμένα από 1.1.1961 – 31.12.1970
Κατηγορία G Κατασκευασμένα από 1.1.1971 – 31.12.1975
2. Αν μία κατηγορία έχει λιγότερες από 5 συμμετοχές τότε μπορεί να ενωθεί με την
αμέσως επόμενη κατηγορία.
3. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διαχωρίζει οποιαδήποτε
κατηγορία σε δύο ή περισσότερες Κλάσεις, ή να συνενώνει δύο ή περισσότερες από
τις παραπάνω Κατηγορίες
4. Τα συμμετέχοντα οχήματα πρέπει να έχουν κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας ή
πινακίδες ΕΟ ΦΙΛΠΑ ή πινακίδες Ιστορικού οχήματος της ΕΛΠΑ.
5. Η Οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε συμμετοχή
χωρίς να αναφέρει τους λόγους.
6. Κατά την διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων για
ζημίες προς τρίτους.
7. Συμμετέχοντες που προέρχονται από το εξωτερικό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν
πράσινη κάρτα σε ισχύ κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας
www.mroe.org ή να επικοινωνήσετε μαζί μας
info@mroe.org
6945.903420 Γιώργος Ποντικογιάννης
6944.842786 Αλέξανδρος Στανίνος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου