Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ;


ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 1970

Με μία δυσνόητη επιστολή σε γραφειοκρατικό πνεύμα, το Υπ. Μεταφορών προχώρησε σε μια "τσιγκούνικη" αναστολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας ιστορικών οχημάτων μετά το 1970, "έως την έναρξη του έργου της Επιτροπής επανεξέτασης". Και αυτή την "έναρξη" το Υπ. Μετ. την προσδιορίζει "όχι αργότερα απο την 31η Ιουλίου", κάτι που σημαίνει ότι μέχρι τότε ισχύει η αναστολή. Μετά, είτε θα έχει σχηματιστεί η Επιτροπή, είτε θα δοθεί νέα αναστολή. Διαφαίνεται όμως η εμμονή του Υπουργείου να "κλειδώσει" τα αυτοκίνητα, γιατί  αυτή η "εφαρμοστική εγκύκλιος" θα μπορoύσε πολύ απλά να λέει τα εξής: "Αναστέλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων μετά το 1970, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής". Και αν στην εξέλιξη του επανελέγχου κάποια οχήματα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, προφανώς θα καλούντο είτε να συμμορφωθούν είτε να επιστρέψουν τις πινακίδες.
  
Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ισχύει ΓΙΑ ΟΛΑ τα Ιστορικά η Κ.Υ.Α., δηλαδή η Τετάρτη και το  Σάββατο των συνεργείων, οι Κυριακές "συντήρησης" και οι δύο μέρες πριν - μία μετά των εκδηλώσεων, στις συγκεκριμένες διαδρομές.

Στο μεταξύ, με τη βοήθεια των social mediae αλλά και (δυστυχώς) κάποιων forae που, ίσως λόγω εμπάθειας-ίσως λόγω ημιμάθειας, έχουν χάσει τον έλεγχο, συνεχίζεται ο ανελέητος πόλεμος εξουσίας με "έπαθλο" την...ΦΙΛΠΑ! Η ανώνυμη αλητεία, η διαστρέβλωση θέσεων, οι άσχετες τοποθετήσεις, και οι αυθαίρετες ερμηνείες φανοποιών που παίζουν τους νομικούς και γιατρών που παίζουν τους μηχανικούς, έχουν κάνει τον χώρο του Ιστορικού ιδιαίτερα τοξικό, ιδίως για τους υγιώς σκεπτόμενους φίλους που βλέπουν το χόμπυ τους να κακοποιείται.

Αλλά αυτή η, έστω τρίμηνη, αναστολή, ήταν μεγάλο χτύπημα για τους "διεκδικητές": Τώρα, τι θα κάνουν χωρίς βαρβάρους;;;ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Απριλίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ A οικ. 32249-1433
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
FAX : 210 650 8451
Ε-mail :
ΘΕΜΑ: Θέματα εφαρμογής της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) ΚΥΑ:
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β’/ 2017)
σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων
αγωνιστικών οχημάτων».
Προς την κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών που ορίζονται
στην με αρ. πρωτ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών και για την επιτάχυνση της απρόσκοπτης
εφαρμογής της, διευκρινίζεται ότι διά της παρούσης αναστέλλεται η ισχύς του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτής, δυνάμει του οποίου ορίζεται
ότι «Έως την επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την
Επιτροπή του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους για τους σκοπούς
της παρ. 2 του άρθρου 3».
Συνακόλουθα, και έως την συγκρότηση και έναρξη του διά του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οριζόμενου έργου της Επιτροπής, και όχι αργότερα από
την 31η
Ιουλίου 2019, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης
ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και
καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, για τους
σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019
ΚΥΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου